Posts Tagged ‘Bos’

Waarom zei Van Middelkoop niets?

vrijdag, april 2nd, 2010

Wouter Bos klaagt in Nova dat Eimert van Middelkoop informatie achterhield tijdens de nacht waarin het kabinet viel (zie artikel volkskrant). Waarom deed Van Middelkoop dat, los van alle politieke overwegingen? Bos zegt dat de informatie wel degelijk invloed zou hebben gehad op de bespreking. Op de foto (bronVolkskrant.nl) baalt Bos zichtbaar!

Bos: Van Middelkoop hield informatie achter

Hij meent dat de ChristenUnie-bewindsman de PvdA onder druk wilde zetten door de andere optie achter te houden. ‘Je speelt met het lot van een kabinet op zo’n moment, je speelt ook met de verwachtingen van militairen in Uruzgan, ik vind dat echt onverantwoord. Zeker ook voor een minister van Defensie.’

Volgens Van Middelkoop was de informatie: “niet opportuun”.
Hoe kan dat nou? We verwachten toch dat in een kabinet alle nodige informatie gedeeld wordt en dat wat niet relevant is achterwege blijft. Toch hebben - in hun beleving - beiden gelijk, en toch zijn ze het niet eens, de oorzaak is dat zij informatie verschillend verwerken. In de Dynamiek van het Gesprek blijkt dit maar weer eens.
Waar Van Middelkoop zijn oordeel en beslissing wilde baseren op de grote vraag: “Wilt u doorgaan in Uruzgan?”  - kon hij daarom, in zijn beleving, vertrouwelijke informatie van Defensie niet doorsluizen aan de minister van Financiën.
Bos daarentegen, wilde alle kleine puzzelstukjes tot in detail verzamelen om zijn besluit te kunnen nemen. Hij verwerkt de informatie anders.
Grote gevolgen van stijlverschillen in communicatie.
Het regeerakkoord van deze beiden heren droeg het motto: ‘Samen werken, samen leven.’  In de nacht van 19 op 20 februari waarin het kabinet Balkenende IV viel, speelde politieke motivaties, naast stijlverschil, waarschijnlijk mee. Het bouwen van samenwerking voor “groei, duurzaamheid, respect en solidariteit” (zoals verwoord in datzelfde regeerakkoord) is een proces dat start bij het begin en geborgd moet worden zolang het team bij elkaar is.
Hadden zij zich (vooraf) verdiept in elkaars communicatiestijl (DISC) en de kwaliteiten die daarbij horen (Teamrollen Belbin) hadden zij de kabinetscrisis kunnen afwenden.