Archive for april, 2010

Zet geen slimme academici voor de klas!

woensdag, april 28th, 2010

De kop:

‘Er staan teleurstellend weinig academici voor de klas’

Trotse deelnemer aan Teamroltraining

in de Volkskrant van 21 april 2010 wekt de suggestie dat slimmere leraren ook betere leraren zijn (zie artikel volkskrant). In het interview met Inspecteur-generaal Annette Roeters blijkt niet dat zij dee uitspraak zelf heeft gedaan. Wel geeft zij ook een eenzijdig beeld van kwaliteiten. Zij benoemd talent aan de hand van ‘excellent ’ en ‘achterblijvers’. Ook in dit beeld gaat het over IQ, slim of niet slim.

Met dit idee van onderwijs blijft het zicht op andere talenten weer achterwege. Kwaliteiten als lef of praktisch inzicht doen daar niet in mee. Deze talenten vind je soms vaker bij de onrustige leerlingen die minder concentratie hebben voor cognitief leren.

Verschillen liggen dus op veel meer vlakken dan slim en snel leren. Aandacht daarvoor is van groot belang. ´Slimmere´ leraren zijn niet zonder meer instaat om oog te hebben voor die andere talenten. Het vraagt een talent van de leraar om die talenten waar te nemen. ‘Slime’ leraren ervaren dat snelle beslissers, ondoordachte keuzes maken. Ze vergeten dat snel beslissen soms een noodzaak is.

Teamrollen kunnen helpen de talenten bij scholieren waar te nemen.Voor middelbare scholieren in onze trainingen is het vaak een openbaring dat er meer is dan slim zijn. Het geeft ze een eigenwaarde die ze uit cognitieve aspecten van onderwijs niet halen.

Een ander aspect is feminisering van onderwijs. Meer en meer zijn in  schoolteams vrouwen oververtegenwoordigd. Juist voor hen zijn talenten achter onrustig gedacht lastiger te zien.

Door nadruk op cognitief leren en feminisering van onderwijs, verliezen we zicht op ´andere´ talenten.Wij zouden graag zien dat meer aandacht is voor waarnemen van talenten in het onderwijs. We steunen van harte het initiatief om teamrollen ook voor scholieren toegankelijk te maken.

Dus ook op school aandacht voor: De kracht van Diversiteit!

Share and Enjoy:
 • Twitter
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Facebook
 • Print
 • PDF
 • Hyves
 • NuJIJ
 • RSS

Het brein houdt niet van verrassingen (Lezing Frans Verstraten @marketresponse #mrn25)

dinsdag, april 27th, 2010

Lezing Frans Verstraten
Ones you go Mac you never go back!

Start reclamespot: Mac intro 1984

Expirimenten waarnemen kleur

Port in geheugen lankaart/koe

Kritisch blijven zeker met nieuwe ontwikkelingen.
Paard van Olson
Gore vs republikeine filmpje

7 beelden
Oa. Clinton

Conclusie: Zaken bedenken om aandacht te trekken en vasthouden.

Share and Enjoy:
 • Twitter
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Facebook
 • Print
 • PDF
 • Hyves
 • NuJIJ
 • RSS

Neem de rode stip waar (twitterspel tijdens evenementen) #tweetalsjederodestipziet #spotthereddot

dinsdag, april 27th, 2010

Waarnemen vraag iets van de persoon. Talent waarnemen zeker!

Om je bewust te laten waarnemen heeft Trainers van Nu het Twitterspel: Tweet als je een rode stip ziet
bedacht.

Tijdens een evenement dat Trainers van Nu bezoekt of organiseert schijnen we een rode stip ergens in de ruimte.

Tweet is je die ziet:  #tweetalsjederodestipziet!! of #spotthereddot!!

Iedereen die mee speelt dingt mee naar een Teamrollen Spiekkaart. Met de spiekkaart in handen spot je makkelijker talent!

De eerste editie van het spel is tijdens de lezing van: @fransverstraten bij @MarketResponse op 27 april 2010. Deze lezing gaat ook over waarnemen! De lezing vind plaats in het kader van het 25-jarig jubileum van MR.

We nodigen je uit je eigen: #tweetalsjederodestipziet / #spotthereddot te organiseren.

Share and Enjoy:
 • Twitter
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Facebook
 • Print
 • PDF
 • Hyves
 • NuJIJ
 • RSS

Roos van Leary Workshop 22 april 2010 (Ter Sprake)

maandag, april 26th, 2010
roos van leary - vastzittende patronen

roos van leary - vastzittende patronen

Roos van Leary Bert van Dijk .

Boven – onder

Samen – ik

Relatie – taak

Vaste patronen

 1. Agressie spiraal
 2. Liefdes dans
 3. Meester slaaf
 4. Leiderschap conflict

Veiligheidsstrategie

Doorbreken

 1. roos van leary - doorbreken patronen

  roos van leary - doorbreken patronen

  Agressie spiraal:

Duidelijkheid

2. Liefesdans

Naar boven gaan

3. Meester slaaf

Eerst onder de slaaf, dwingen om leiding te geven

Samen

4. Leiderschap

Vertrouwen geven , trots

Zie schema in notitie.

Overtuigingen aanpakken om het andere gedrag te kunnen leren.

Het groene gebied hebben we allemaal in ons.

Waardevrij: tegen – wordt als negatief gezien, zeker in onze cultuur.

Evenwicht

Opleidingen:

 • Trainers
 • Coaches

Volgende speelsgemak 4 november

Samenvatting Roos van Leary: klik hier

Workshop in eigen huis van Bert van Dijk: klik hier

Share and Enjoy:
 • Twitter
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Facebook
 • Print
 • PDF
 • Hyves
 • NuJIJ
 • RSS

Wie wil er eigenlijk veranderen?

maandag, april 5th, 2010

Ik merk het aan mijn kinderen. Zijn ze binnen aan het spelen, vraag ik willen jullie met dit mooie weer naar buiten? “Nee”. Zijn ze eindelijk overgehaald om toch naar buiten te gaan, willen ze met geen stok weer naar binnen.

spelende kinderen en verandering

spelende kinderen en verandering

Bijna elke verandering leidt tot een (kleine) strijd. ’s Ochtends als ze naar school moeten, soms zelfs als we naar de dierentuin willen, komt de verandering die er voor nodig is (spullen pakken, jassen aan, naar de fiets) met moeite op gang.

“Nee”, zegt ook hoogleraar psychologie Carsten de Dreu (Universiteit van Amsterdam), die onderzoek doet naar creativiteit en innovatie. Als antwoord op de vraag:  Houden mensen eigenlijk wel van verandering?

‘Mensen zijn gewoontedieren. Veranderingen kosten energie, die willen we niet verspillen aan dingen waarvan we niet weten of ze wel goed uitpakken. In de psychologie heet dat de status quo-bias. Pas als duidelijk is dat veranderingen voordeel brengen (de toenaderingsmotivatie) of achteruitgang voorkomen (de vermijdingsmotivatie), willen mensen eraan.’ (citaat uit de Volkskrant van 3 april, Wetenschap p.6).

Vooral als een hele groep dezelfde verandering wil, zijn mensen te motiveren mee te gaan. “Het is een oud overlevingsmechanisme om erop te vertrouwen dat de meerderheid het bij het rechte eind heeft.,  aldus De Dreu.

Dat lijdt tot het grootste verander dilemma:

1. Iedereen wil graag doen wat de meesten anderen ook doen.
2. De meesten willen niet veranderen.

Dus: Iedereen wil graag niet veranderen!

Wat mij betreft: Zet de kracht in van wat je al hebt en van wat je al goed kan!
In plaats van te veranderen, door iets te doen dat jou veel moeite kost.

Bijvoorbeeld door te stappen in de Kracht van je Teamrol (Lees hoe onder: De Kracht van een teamrol).

Dan zal die ‘kleine verandering’ ook beter geborgd worden. In moderne management/trainingstaal: Appreciative Inquiry

Share and Enjoy:
 • Twitter
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Facebook
 • Print
 • PDF
 • Hyves
 • NuJIJ
 • RSS

Makkelijker leren door goede voorbereiding –
een pleidooi voor borging

zondag, april 4th, 2010

Een goed begin is het halve werk.

Dit blijkt nu ook uit hersenonderzoek. Neurowetenschapper Marlieke van Kesteren, als promovendus verbonden aan het Nijmeegse Radboud, deed onderzoek waar dit uit blijkt.

Je hersenen hoeven minder werk te doen als je goed bent voorbereid. In een experiment kreeg een groep een film in de goede volgorde te zien tot 15 minuten voor het einde. Een andere groep kreeg de film in een verkeerde volgorde te zien (ook op de laatste 15 minuten na).

Een dag later kregen beide groepen het plot in de laatste 15 minuten te zien en vragen te beantwoorden. De hersenen van de eerste groep hadden bij het veel minder inspanning nodig om de vragen te beantwoorden, dan de tweede groep.

Bereid je dus voor als je bijvoorbeeld naar onze training komt. Het kost je minder energie. En herhaal daarna regelmatig, het zal steeds makkelijker gaan, want je hersenen hoeven steeds minder hard te werken. Borging van de training dus.

Van Kesteren geeft ook nog een leuke variatie op De Kracht van Samenwerking. Ze ontdekte dat namelijk dat de tweede groep niet minder goede antwoorden gaf. De samenwerking tussen hersen-gebieden is intensiever naarmate iemand moeilijkere informatie verwerkt. Dus ook in je eigen hersenen is zichtbaar dat intensief samenwerken loont.

Zie een samenvatting van het experiment in de Volkskrant.

Share and Enjoy:
 • Twitter
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Facebook
 • Print
 • PDF
 • Hyves
 • NuJIJ
 • RSS

Trainingen nu 2 tot 3 keer goedkoper door inzichten van Darwin en Lamarck

zaterdag, april 3rd, 2010

speciale actie - 50%-70% korting op trainingen

Invloeden van opvoeding en omgeving kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn. Dat is het inzicht van Darwins oudere tijdgenoot Lamarck. Hij beweerde namelijk dat tijdens het leven verworven eigenschappen op termijn kunnen worden overgeërfd. Dat betekend dat hoe jij leeft, en wat jij doet van invloed is op de genen van je nakomelingen.

In de Volkskrant van 3 april schrijven Frank Grosveld en Jos de Mul een samenvatting van inzichten over het overdragen van ontwikkelingen die iemand tijdens zijn leven heeft doorgemaakt, op het nageslacht.

Ze zeggen: ” [Als deze] experimenten [..] ook van toepassing zijn op de mens, zou de consequentie daarvan wel eens kunnen zijn dat goed onderwijs niet alleen de huidige generatie slimmer maakt, maar ook de (klein)kinderen van die generatie.” (Zie Volkskrant 3 april- Katern:  Vervolg, pagina 10).
Volg nu een training, en je kan je investering verdelen over volgende generaties.
Geldt dit dan niet voor iedereen die al kinderen heeft? Nee, want wat jij leert kan je ook je kinderen en kleinkinderen leren. Zo profiteert ook jouw nageslacht.
Deze kennis maakt je training nu in 1 keer 50% tot 70% goedkoper! We verwerken dit graag in een aanbieding aan jou.
Share and Enjoy:
 • Twitter
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Facebook
 • Print
 • PDF
 • Hyves
 • NuJIJ
 • RSS

Waarom zei Van Middelkoop niets?

vrijdag, april 2nd, 2010

Wouter Bos klaagt in Nova dat Eimert van Middelkoop informatie achterhield tijdens de nacht waarin het kabinet viel (zie artikel volkskrant). Waarom deed Van Middelkoop dat, los van alle politieke overwegingen? Bos zegt dat de informatie wel degelijk invloed zou hebben gehad op de bespreking. Op de foto (bronVolkskrant.nl) baalt Bos zichtbaar!

Bos: Van Middelkoop hield informatie achter

Hij meent dat de ChristenUnie-bewindsman de PvdA onder druk wilde zetten door de andere optie achter te houden. ‘Je speelt met het lot van een kabinet op zo’n moment, je speelt ook met de verwachtingen van militairen in Uruzgan, ik vind dat echt onverantwoord. Zeker ook voor een minister van Defensie.’

Volgens Van Middelkoop was de informatie: “niet opportuun”.
Hoe kan dat nou? We verwachten toch dat in een kabinet alle nodige informatie gedeeld wordt en dat wat niet relevant is achterwege blijft. Toch hebben - in hun beleving - beiden gelijk, en toch zijn ze het niet eens, de oorzaak is dat zij informatie verschillend verwerken. In de Dynamiek van het Gesprek blijkt dit maar weer eens.
Waar Van Middelkoop zijn oordeel en beslissing wilde baseren op de grote vraag: “Wilt u doorgaan in Uruzgan?”  - kon hij daarom, in zijn beleving, vertrouwelijke informatie van Defensie niet doorsluizen aan de minister van Financiën.
Bos daarentegen, wilde alle kleine puzzelstukjes tot in detail verzamelen om zijn besluit te kunnen nemen. Hij verwerkt de informatie anders.
Grote gevolgen van stijlverschillen in communicatie.
Het regeerakkoord van deze beiden heren droeg het motto: ‘Samen werken, samen leven.’  In de nacht van 19 op 20 februari waarin het kabinet Balkenende IV viel, speelde politieke motivaties, naast stijlverschil, waarschijnlijk mee. Het bouwen van samenwerking voor “groei, duurzaamheid, respect en solidariteit” (zoals verwoord in datzelfde regeerakkoord) is een proces dat start bij het begin en geborgd moet worden zolang het team bij elkaar is.
Hadden zij zich (vooraf) verdiept in elkaars communicatiestijl (DISC) en de kwaliteiten die daarbij horen (Teamrollen Belbin) hadden zij de kabinetscrisis kunnen afwenden.
Share and Enjoy:
 • Twitter
 • del.icio.us
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • email
 • Facebook
 • Print
 • PDF
 • Hyves
 • NuJIJ
 • RSS