Posts Tagged ‘feminisering’

Zet geen slimme academici voor de klas!

woensdag, april 28th, 2010

De kop:

‘Er staan teleurstellend weinig academici voor de klas’

Trotse deelnemer aan Teamroltraining

in de Volkskrant van 21 april 2010 wekt de suggestie dat slimmere leraren ook betere leraren zijn (zie artikel volkskrant). In het interview met Inspecteur-generaal Annette Roeters blijkt niet dat zij dee uitspraak zelf heeft gedaan. Wel geeft zij ook een eenzijdig beeld van kwaliteiten. Zij benoemd talent aan de hand van ‘excellent ’ en ‘achterblijvers’. Ook in dit beeld gaat het over IQ, slim of niet slim.

Met dit idee van onderwijs blijft het zicht op andere talenten weer achterwege. Kwaliteiten als lef of praktisch inzicht doen daar niet in mee. Deze talenten vind je soms vaker bij de onrustige leerlingen die minder concentratie hebben voor cognitief leren.

Verschillen liggen dus op veel meer vlakken dan slim en snel leren. Aandacht daarvoor is van groot belang. ´Slimmere´ leraren zijn niet zonder meer instaat om oog te hebben voor die andere talenten. Het vraagt een talent van de leraar om die talenten waar te nemen. ‘Slime’ leraren ervaren dat snelle beslissers, ondoordachte keuzes maken. Ze vergeten dat snel beslissen soms een noodzaak is.

Teamrollen kunnen helpen de talenten bij scholieren waar te nemen.Voor middelbare scholieren in onze trainingen is het vaak een openbaring dat er meer is dan slim zijn. Het geeft ze een eigenwaarde die ze uit cognitieve aspecten van onderwijs niet halen.

Een ander aspect is feminisering van onderwijs. Meer en meer zijn in  schoolteams vrouwen oververtegenwoordigd. Juist voor hen zijn talenten achter onrustig gedacht lastiger te zien.

Door nadruk op cognitief leren en feminisering van onderwijs, verliezen we zicht op ´andere´ talenten.Wij zouden graag zien dat meer aandacht is voor waarnemen van talenten in het onderwijs. We steunen van harte het initiatief om teamrollen ook voor scholieren toegankelijk te maken.

Dus ook op school aandacht voor: De kracht van Diversiteit!